Dansk-tysk biobank og innovationsplatform for stamceller til knogleregeneration

 

Deutsch-dänische Biobank und Innovationsplattform
für Stammzellen zur Knochenregeneration

 


BONEBANK er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Tidsrum: sept. 2015 – febr. 2019. Samlede budget: 2,4 mio. Euro, heraf 1,34 mio. Euro støttemidler. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

BONEBANK wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Dauer: Sept. 2015 – Febr. 2019. Gesamtbudget: 2,4 Mio. Euro, davon 1,34 Mio. Euro Fördermittel. Erfahren Sie mehr über Interreg Deutschland-Danmark unter www.interreg5a.eu