Dansk-tysk biobank og innovationsplatform
for stamceller til knogleregeneration

Udvinde

Vi udvikler en metode til udvinding af knoglestamceller under rutineoperationer for kliniske frakturer.

Indlagre

Vi etablerer og driver en dansk-tysk biobank til knoglestamceller med placering ved universitetshospitalerne i Odense og Lübeck.

Anvende

Vi udarbejder en organisations- og anvendelsesmodel for biobanken, således at patienter, donorer, forskning og virksomheder drager fordel heraf.