Dansk-tysk biobank og innovationsplatform
for stamceller til knogleregeneration

Udvinde

Vi udvikler en metode til udvinding af knoglestamceller under rutineoperationer for kliniske frakturer.

Indlagre

Vi etablerer og driver en dansk-tysk biobank til knoglestamceller med placering ved universitetshospitalerne i Odense og Lübeck.

Anvende

Vi udarbejder en organisations- og anvendelsesmodel for biobanken, således at patienter, donorer, forskning og virksomheder drager fordel heraf.


BONEBANK er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Tidsrum: sep. 2015 – feb. 2019 | Samlede budget: 2,4 mio. Euro, hvoraf 1,34 mio. Euro er finansiel støtte

 

BONEBANK Udvidelsesprojekt
Tidsrum: mar. 2019 - aug. 2020 | Samlede budget: 1,5 mio. Euro, hvoraf 870.000 Euro er finansiel støtte

 

Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.