Om vores aktiviteter


BONE INNOVATION SUMMIT 2019 - Registrering åbnet

23.10.2018 – Hvordan kan innovationer inden for knogleheling fremdrives? Hvilke metoder kan udvikles til succesfuldt at behandle komplikationer som infektioner og knoglemonpositioner? Hvilke mål forfølges i den nuværende forskning? Hvordan kan industri og hospitaler arbejde sammen med succes? Disse og andre spørgsmål vil blive drøftet på BONE INNOVATION SUMMIT 2019 af repræsentanter fra industri, forskning og hospitaler. BIS 2019 åbnes med en keynote-adresse af Dietmar Hutmacher, professor ved Queensland University of Technology i Brisbane, Australien og ekspert inden for regenerativ medicin. Den internationale konference organiseres af Interreg-projekterne BFCC og BONEBANK samt nordopediske netværk, der finansieres af staten Schleswig-Holstein. Alle tre projekter beskæftiger sig med specifikke aspekter af knogleheling.
BONE INNOVATION SUMMIT 2019 finder sted den 13. og 14. februar i Media Docks i Lübeck.
til registrering | til programmet


Sundhedssystemer i tyskland og danmark

12.10.2018 - BONEBANK partnere har sammenlignet tyskerne og dansk sundhedsystemer. Dit

spørgsmål: Hvilke muligheder tilbyde de respektive systemer til stamcelleforskning? Hvilke aktiviteter til udvikling af stamceller egnet til terapi stotte dig? Der er potentiale til omkostningsrestitutioner? Analysen skal give antydninger til fremtid udvikling.

Til PDF-dokuementet Overview and comparison of health and reimbursement systems relevant for exploitation of stem cells


Grønt lys til BONEBANK 2.0

25.07.2018 - Projektpartnerne har indsendt en ansøgning om fornyelse af BONEBANK projektet, som nu er godkendt af INTERREG sekretariatet. Projektet løber således frem til august 2020. Med et yderligere budget på 1,5 mio, EUR bliver andere stakeholder som fjernelses- og implantationssygehuse, biobanker og virksomheder integreret og en BONEBANK-organisation grundlagt. Som nye projektpartnere bidrager Institut for Klinisk Immunologi på Næstved Hospital og Lübeck Universitet deres ekspertise. IHK zu Lübeck vil støtte netværkspartnerne med at opretholde kontakter med den regionale økonomi.


BONEBANK-Harvester testet i USA med succes

25.06.2018 - Som et led i udviklingen af et egnet medicinsk høstinstrument til stamcelleholdigt materiale blev en STRYKER-Workshop afholdt i et selskabsejet institut i New Jersey, USA i begyndelsen af juni 2018. En erfaren kirurg fik mulighed for at teste og præsentere de nuværende prototyper fra BONEBANK-Harvester og afprøve dem på anatomiske testprøver. Testene viste en sikker funktion af enheden og en god anvendelighed for kirurgen i forskellige brugsscenarier. Anvendelsen i operationsstuen og den tidligere risikovurdering for patienten blev bekræftet af lægen.


Personlig kontakt med danske MedTech-virksomheder

20.06.2018 - En delegation af danske medicinsk teknologi-selskaber var på besøg den 18. og 19. juni i Lübeck for at skabe personlige kontakter med tyske aktører i sundhedssektoren. BONEBANK med sin grænseoverskridende Biobank var også med og efterspurgt. Professor Arndt-Peter Schulz præsenterede mål og aktiviteter af BONEBANK i lokaler ved handelskammeret i Lübeck. Ortopedisten og ulykke kirurgen fra Universitetshospitalet Schleswig-Holstein siger: ”Der kunne knyttes vigtige kontakter med danske medicintekniske virksomheder for at hjælpe os med at nå deres mål i BONEBANK, såsom udvikling af passende sterilt emballeringsmateriale og udvikling af en stamcelleimplantationsenhed."
Rejsen blev organiseret af den danske Health Tech Group (DHTG). DHTG forener leverandører af produkter og løsninger til sektoren medicinsk udstyr, den farmaceutiske sektor og hospitaler.


Europa Biobank Uge 2018: Abstract accepteret

10.06.2018 - Det interdisciplinære Center for biobank-Lübeck havde indsendt en Abstract for Biobank Europe Week 2018 under titlen "international harmonisering og standardisering mellem Danmark og Tyskland: Det tysk-danske Interreg-projekt BONEBANK". Denne Abstract er nu blevet godkendt af det videnskabelige udvalg. Således vil BONEBANK partnere være til stede ved en af de store Biobanking konferencer over hele verden.

Biobank Europe Week 2018 afholdes den 4.-7. september 2018 i Antwerpen, Belgien. Her mødes biobank samfundet for at diskutere de fremtidige udfordringer for biobank, at netværke og udforske nye muligheder for samarbejde. Temaet for 2018 er "Biosharing for Scientific Discovery".

Flere oplysninger på:  www.europebiobankweek.eu

 Biobanker har også indsendt en Abstract hos det Nationale Biobank Symposium i Berlin den 11. og 12. december 2018 - med gode chancer for succes.


Prøver fra over 100 patienter taget

Projektpartnerne fra Lübeck Universitetshospital har indsamlet prøver fra hidtil 40 patienter, og opbevaret 24 deraf i kvælstof tanke ved temperaturer under -150 °C ved Interdisciplinært Center for biobank-Lübeck. De resterende 16 prøver blev sendt til University Hospital i Odense til forarbejdning. Den danske projektpartner har på Odense Universitetshospital indsamlet knoglemarvsprøver fra 68 donorer, hvorfra der er isoleret stromale (mesenkymale) stamceller, som nu bliver analyseret. Således er projektmålet allerede nået, som er formuleret i projektansøgningen. I ansøgningen var der planlagt 20 prøver i Slesvig-Holsten og 20 i Danmark.

 


BONEBANK på NDR tv

08.04.2018 - Tv var kommet for at besøge Arndt Peter Schulz, og derved opstod en reportage, der blev vist i Slesvig-Holsten Magazin. Traumakirurgen fra Lübeck fortalte i et interview, hvordan han kom op med idéen om at generere stamceller til behandling af knoglebrud fra medicinsk affald. I et tre minutters video bidrag vises, hvordan der indbetales i "knogle bank fra Lübeck".

til NDR bidrag


Værdifulde netværk kontakter på "BioMedTec Ideas"

23.03.2018 - BONEBANK var repræsenteret med en messestand ved „BioMedTec Ideas“ i Lübeck. Videnskabsfolk og iværksættere fra medicinsk og life science industrien præsenterede innovative produktudviklinger og idéer. Gennem de mange udstillingsstande skabtes en markedsplads for idéer, hvor udviklingen blev drøftet, kontakter knyttes og kunder vindes. ”Vi førte interessante samtaler, der kan fremme overførslen af vores forskningsaktiviteter til økonomien," sagde en begejstret Timo Gemoll fra University Hospital Slesvig-Holsten, Campus Lübeck. Molekylærbiologen repræsenterede Interreg-projektet sammen med sine kolleger Professor Arndt- Peter Schulz og Lina Nießen. Arrangementet var arrangeret af handelskammeret i Lübeck i samarbejde med andre partnere.


BONEBANK nyhedsbrev marts 2018

16.03.2018 - Læse vort seneste nyhedsbrev. til nyhedsbrev


Kryokonservering af knoglemateriale og isolerede stamceller på UKSH

10.03.2018 - I BONEBANK-projektet testes de opbevaringsbetingelser, der er nødvendige for at sikre kvaliteten af biomaterialeprøver i hele deres opbevaringstid indtil senere brug.  til artikel


Interview med den ledende partner Arndt Peter Schulz

01.03.2018 - "Vi udvikler ikke bare en ny teknologi. Der er en række produkter og metoder, vi arbejder på. I øjeblikket er vi eksempelvis i færd med at udvikle et helt ny medicinsk produkt, en engangsindretning til produktion/dyrkning af knoglemarvstamceller fra knoglemateriale opnået under brudrelaterede rutineoperationer," siger ledende partner Arndt Peter Schulz.  til interview


Sat fælles parametre for databasen

13.02.2018 - En af de vigtigste forudsætninger for den grænseoverskridende biodatabank er den samlede definition af de parametre, de involverede partnere bruger til at dokumentere karakterisering af prøven eller behøver for at finde prøverne til videre forarbejdning. De tyske og danske partnere  er blevet enige om et enkelt parameter ved et projektmøde i Kiel. Med parametersæt indstillet til prøvedatabasen, er de tyske og danske interesser med hensyn til fælles standarder begge blevet taget hensyn til.
Hos BONEBANK bliver knoglemateriale undersøgt og bearbejdet af henholdsvis et hold i Odense og i Lübeck. Dataene fra disse decentralt oprettede prøver indtastes i den virtuelle prøvedatabase. Via den webbaserede adgang, kan prøverne på tværs af teams forvaltes og identificeres til enhver tid.
Denne database er tilpasset og udvidet af soventec baseret på dens prøvemanagementsoftware Lab OS® specielt til BONEBANK-projektet.
I det næste trin konverterer Soventec parametrene til dataskabeloner og gør dem tilgængelige for partnere via indtastningsfelter. Her er det især matchning af forskellige koder, der anvendes i det danske og det tyske sundhedsvæsen, der udgør en udfordring. Hvis dette lykkes, vil det i høj grad forenkle efterfølgende arbejde på fælles data.


Workshop med innovative sundhedsprojekter i Odense

30.11.2017 - Under mottoet "Sundhed Innovation - i dag og i morgen" organiserede Interreg Tyskland-Danmark den første sundhedsworkshop i Forskerparken, videnskabsparken i Odense. Interreg-projekterne, som fremmer innovative løsninger inden for sundhedssektoren, var inviteret. I fokus stod udveksling af erfaringer og netværk med hinanden med henblik på fælles aktiviteter i fremtiden. For BONEBANK-Leadpartner Arndt-Peter Schulz, var workshoppen en stor succes: ”Vi talte med mange andre partnere og knyttede interessante kontakter. Og således fik vi udviklet et par ideer til fremtidige Interreg-projekter. Jeg håber, at sådan noget igen snart vil finde sted.”


© Möller / IHK
© Möller / IHK

Stamcelleprojekt er også interessant for den regionale økonomi

06.10.2017 - Interreg-projektet BONEBANK’s aktuelle partnermøde fandt sted den 28. og 29. september i handelskammerkontoret (IHK) i Slesvig. De tyske og danske partnere fra videnskab og industri koordinerede deres næste skridt hen imod etableringen af den grænseoverskridende biobank for stamceller fra knoglemark. Anke Spoorendonk, Slesvig-Holstens minister for europæiske anliggender (fhv.), som kunne vindes for projektets Advisory Board/rådgivende udvalg, deltog også.
Handelskammeret støtter projektet, fordi "Den regionale økonomi kan drage fordel af det, især life science industrien," siger administrerende direktør Stefan Wesemann. "Virksomhederne kan bruge stamcelleprodukter til forskning og udvikling eller skabe nye produkter."
Og projektpartneren Kai Diercks fra soventec GmbH, den internationale softwarevirksomhed, tilføjer: "Vi er glade for at kunne støtte udviklingen af denne lovende stamcelle-baserede helingsproces med vores it-løsninger i dokumentation og logistik."


BONEBANK på Global Biobank Week 2017

15.09.2017 - Global Biobank Week fandt sted i Stockholm i år under mottoet "Towards Harmony in Biobanking". BONEBANKs projektpartnere fik mulighed for at introducere sig til det internationale fagpublikum med en plakatpræsentation "Cross-border biobanking: The German-Danish Interreg project BONEBANK ".
Partnerne bruger konferencen til at udveksle ideer med andre biobanker: "Alle har interesse for, at vi bruger materiale, der afvises som "affald "i rutineoperationer. Især biobanker, der specialiserer sig i bevarelse af humant væv, er særligt kede af dette spild af ressourcer", siger Christina Bober fra soventec GmbH.
Konferencens program byder på mange emner, som har stor betydning for BONEBANKs projektpartners videre arbejde, fx it-forbindelsen mellem forskellige biobank-lokaliteter. Eksperter på dette område holdte foredrag om etiske og juridiske grundlag
– også hos lokaliteter i forskellige lande.


Software til en effektiv datastyring i den grænseoverskridende biobank

01.06.2017 - For at kunne drive BONEBANK's stamcelle-biobank effektivt er et af projektets delmål at forbinde de deltagende steder IT-teknisk på en sådan måde, at de uden problemer kann arbejde med fælles data. Den hertil anvendte software skal markere prøverne fra BONEBANK-projektet og beskrive deres karakteristik, kvalitet og egenskaber. Pseudonymiserede datasæt administreres i fællesskab, så relevante informationer om donorprøverne kan findes ved hjælp af strukturerede søgeforespørgsler. til artikel


Markedsanalyse viser BONEBANK's fremtidspotentiale

01.06.2017 - Hvad er behovene for og kravene til den offentlige og den industrielle stamcelleforskning? Hvilke rammebetingelser gælder for biobanking, udvindingen af stamceller og deres anvendelsesmuligheder? Disse spørgsmål har vi fra Life Science Nord Management GmbH undersøgt i „Needs and Requirement Analysis“, som giver oplysninger om forskning og udvikling samt de kliniske og industrielle anvendelsesfelter inden for knoglestamcelleområdet. til artikel


Isolering af stamceller fra restprodukter efter operationer

01.06.2017 - Der findes mere end 100 igangværende kliniske forsøg hvor mesenkymale stamceller (MSC) fra knoglemarven anvendes. På grund af begrænset adgang til stamceller har vi udviklet en ny strategi til indsamling af knoglemarv til udvinding af MSC. I stedet for at aspirere af knoglemarv fra frivillige raske donorer, indsamler vi den fra restprodukter fra rutineoperationer af patienter som har givet samtykke dertil. til artikel


Høje krav til operationsinstrument til materialeudtagning

01.06.2017 - BONEBANK-projektets koncept baserer sig i høj grad på et særligt kirurgisk instrument til operationslægen, som han i løbet af en frakturbehandling kan bruge til at udtage en tilstrækkelig mængde af stamcelleholdigt materiale, der er biologisk vitalt og af en høj kvalitet. Som en globalt anerkendt producent af medicinsk udstyr råder firmaet STRYKER over den faglige kompetence, kapacitet og interne struktur til effektivt og målrettet at kunne opfylde denne delopgave om at stille et sådant instrument til rådighed og få det godkendt i Europa. til artikel


Tysk ministerium investerer 14,4 millioner euro i tyske biobanker

30.05.2017 - Det tyske uddannelses- og forskningsministerium (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) understøtter tyske biobanker med 14,4 millioner euro. Biobanker råder over et stort potentiale inden for innovativ sundhedsfremme. Ved hjælp af biobanker kan man opbygge vigtige prøve- og datalagere til undersøgelsen af sygdomme. Også det Tværfaglige center for biobanking-Lübeck (Interdisziplinäres Centrum für Biobanking-Lübeck, ICB-L) med professor Jens K. Habermann understøttes af ministeriet. ICB-L deltager i BONEBANK-projektet.
til pressemeddelelsen (på tysk)


Kirurger interesserer sig for det innovative projekt

27.03.2017 - På den 134. kongres af Deutsche Gesellschaft für Chirurgie var vores projektpartnere fra Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck og fra Life Science Nord Management GmbH repræsenteret med en stand. Prof. Arndt-Peter Schulz, Lina Nießen, Wiebke Zweig, dr. Anna Struck og dr. Gerhard Heinrichs glæder sig over den store interesse blandt kongresdeltagerne.


Åbningskonference om stamcelleforskning

01.10.2016 - I september 2016 gennemførte vi vores åbningskonference med titlen „Nyeste forskning om stamceller til knoglegenkendelse“ i Odense. Det var et udbytterigt arrangement med mange inspirerende fakta og ideer for et grænseoverskridende samarbejde inden for stamceller.

 

til programmet (PDF)


"Business and Science: Two worlds. One idea."

25.09.2016 - Fehmarnbelt Days 2016 fokuserede på spørgsmålet om, hvordan erhvervsliv og forskning passer sammen. Vores projektpartner Nils Reimers fra Stryker beskrev det fremragende samarbejde mellem erhvervslivet og videnskaben med BONEBANK-projektet som best practice-eksempel.


Stamceller udtages

01.08.2016 - I juli 2016 startede vi med udvindingen af knoglestamceller, som vi bruger til en første forstudie. Projektpartner Lina Nießen observerer processen.