Om vores aktiviteter

© Möller / IHK
© Möller / IHK

Stamcelleprojekt er også interessant for den regionale økonomi

Interreg-projektet BONEBANK’s aktuelle partnermøde fandt sted den 28. og 29. september i handelskammerkontoret (IHK) i Slesvig. De tyske og danske partnere fra videnskab og industri koordinerede deres næste skridt hen imod etableringen af den grænseoverskridende biobank for stamceller fra knoglemark. Anke Spoorendonk, Slesvig-Holstens minister for europæiske anliggender (fhv.), som kunne vindes for projektets Advisory Board/rådgivende udvalg, deltog også.
Handelskammeret støtter projektet, fordi "Den regionale økonomi kan drage fordel af det, især life science industrien," siger administrerende direktør Stefan Wesemann. "Virksomhederne kan bruge stamcelleprodukter til forskning og udvikling eller skabe nye produkter."
Og projektpartneren Kai Diercks fra soventec GmbH, den internationale softwarevirksomhed, tilføjer: "Vi er glade for at kunne støtte udviklingen af denne lovende stamcelle-baserede helingsproces med vores it-løsninger i dokumentation og logistik."

BONEBANK på Global Biobank Week 2017

Global Biobank Week fandt sted i Stockholm i år under mottoet "Towards Harmony in Biobanking". BONEBANKs projektpartnere fik mulighed for at introducere sig til det internationale fagpublikum med en plakatpræsentation "Cross-border biobanking: The German-Danish Interreg project BONEBANK ".
Partnerne bruger konferencen til at udveksle ideer med andre biobanker: "Alle har interesse for, at vi bruger materiale, der afvises som "affald "i rutineoperationer. Især biobanker, der specialiserer sig i bevarelse af humant væv, er særligt kede af dette spild af ressourcer", siger Christina Bober fra soventec GmbH.
Konferencens program byder på mange emner, som har stor betydning for BONEBANKs projektpartners videre arbejde, fx it-forbindelsen mellem forskellige biobank-lokaliteter. Eksperter på dette område holdte foredrag om etiske og juridiske grundlag
– også hos lokaliteter i forskellige lande.

Software til en effektiv datastyring i den grænseoverskridende biobank

For at kunne drive BONEBANK's stamcelle-biobank effektivt er et af projektets delmål at forbinde de deltagende steder IT-teknisk på en sådan måde, at de uden problemer kann arbejde med fælles data. Den hertil anvendte software skal markere prøverne fra BONEBANK-projektet og beskrive deres karakteristik, kvalitet og egenskaber. Pseudonymiserede datasæt administreres i fællesskab, så relevante informationer om donorprøverne kan findes ved hjælp af strukturerede søgeforespørgsler. til artikel

Markedsanalyse viser BONEBANK's fremtidspotentiale

Hvad er behovene for og kravene til den offentlige og den industrielle stamcelleforskning? Hvilke rammebetingelser gælder for biobanking, udvindingen af stamceller og deres anvendelsesmuligheder? Disse spørgsmål har vi fra Life Science Nord Management GmbH undersøgt i „Needs and Requirement Analysis“, som giver oplysninger om forskning og udvikling samt de kliniske og industrielle anvendelsesfelter inden for knoglestamcelleområdet. til artikel

Isolering af stamceller fra restprodukter efter operationer

Der findes mere end 100 igangværende kliniske forsøg hvor mesenkymale stamceller (MSC) fra knoglemarven anvendes. På grund af begrænset adgang til stamceller har vi udviklet en ny strategi til indsamling af knoglemarv til udvinding af MSC. I stedet for at aspirere af knoglemarv fra frivillige raske donorer, indsamler vi den fra restprodukter fra rutineoperationer af patienter som har givet samtykke dertil. til artikel

Høje krav til operationsinstrument til materialeudtagning

BONEBANK-projektets koncept baserer sig i høj grad på et særligt kirurgisk instrument til operationslægen, som han i løbet af en frakturbehandling kan bruge til at udtage en tilstrækkelig mængde af stamcelleholdigt materiale, der er biologisk vitalt og af en høj kvalitet. Som en globalt anerkendt producent af medicinsk udstyr råder firmaet STRYKER over den faglige kompetence, kapacitet og interne struktur til effektivt og målrettet at kunne opfylde denne delopgave om at stille et sådant instrument til rådighed og få det godkendt i Europa. til artikel

Tysk ministerium investerer 14,4 millioner euro i tyske biobanker

Det tyske uddannelses- og forskningsministerium (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) understøtter tyske biobanker med 14,4 millioner euro. Biobanker råder over et stort potentiale inden for innovativ sundhedsfremme. Ved hjælp af biobanker kan man opbygge vigtige prøve- og datalagere til undersøgelsen af sygdomme. Også det Tværfaglige center for biobanking-Lübeck (Interdisziplinäres Centrum für Biobanking-Lübeck, ICB-L) med professor Jens K. Habermann understøttes af ministeriet. ICB-L deltager i BONEBANK-projektet.
til pressemeddelelsen (på tysk)

Kirurger interesserer sig for det innovative projekt

På den 134. kongres af Deutsche Gesellschaft für Chirurgie var vores projektpartnere fra Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck og fra Life Science Nord Management GmbH repræsenteret med en stand. Prof. Arndt-Peter Schulz, Lina Nießen, Wiebke Zweig, dr. Anna Struck og dr. Gerhard Heinrichs glæder sig over den store interesse blandt kongresdeltagerne.

Åbningskonference om stamcelleforskning

I september 2016 gennemførte vi vores åbningskonference med titlen „Nyeste forskning om stamceller til knoglegenkendelse“ i Odense. Det var et udbytterigt arrangement med mange inspirerende fakta og ideer for et grænseoverskridende samarbejde inden for stamceller.

 

til programmet (PDF)

"Business and Science: Two worlds. One idea."

Fehmarnbelt Days 2016 fokuserede på spørgsmålet om, hvordan erhvervsliv og forskning passer sammen. Vores projektpartner Nils Reimers fra Stryker beskrev det fremragende samarbejde mellem erhvervslivet og videnskaben med BONEBANK-projektet som best practice-eksempel.

Stamceller udtages

I juli 2016 startede vi med udvindingen af knoglestamceller, som vi bruger til en første forstudie. Projektpartner Lina Nießen observerer processen.