Kryokonservering af knoglemateriale og isolerede stamceller på UKSH

I BONEBANK-projektet testes de opbevaringsbetingelser, der er nødvendige for at sikre kvaliteten af biomaterialeprøver i hele deres opbevaringstid indtil senere brug.

Hvordan kan stamceller opbevares under optimale betingelser?

For at undersøge de optimale opbevaringsbetingelser bliver knogleprøver under rutinemæssige operationer ved klinikken for ortopædi og skadekirurgi ved Universitetsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) opsamlet i Lübeck og transporteres derefter til Interdisciplinært Center for Biobanking-Lübeck (ICB-L). Knoglematerialet behandles i ICB-L, og fra en del af knoglematerialet isoleres knoglemarkcellerne i overensstemmelse med standardiserede arbejdsinstruktioner. Det resterende knoglemateriale og de isolerede knoglestamceller overføres efterfølgende med specielle frysevæsker i udpegede barkodede fryserør. Prøverne opbevares derefter af specialiseret personale i de elektroniske nitrogenholdige tanke ved temperaturer under -150°C i ICB-L. Med henblik på yderligere undersøgelser, bliver de isolerede, lagrede knoglestamceller og knoglematerialet optøet. Her er lagt fokus på, om det er muligt at isolere stamceller efter frysning. For at kontrollere kvaliteten af prøverne efter opbevaring i biobanken bliver stamcellerne undersøgt for deres differentiering og vækstadfærd. Hovedformålet er at optimere lagringsprocessen så langt, at knoglestamceller kan anvendes til terapeutisk indsats i regenerativ medicin.

 

Isolering og dyrkning af stamceller

Siden maj 2017 har vi samlet knoglemateriale på UKSH af mere end 15 patienter. De første resultater viser, at fra det først frosne knoglemateriale, efterfølgende kunne isoleres og dyrkes levedygtige stamceller efter optøning og de frosne isolerede stamceller efter optøning blev vitale og dyrkbar. Dernæst vil vi kontrollere, om en langtidslagring i biobanken har en effekt på differentieringen af stamceller og hvor langt nedfrysning og optøning kan optimeres.

 

Kontakt: